Jdi na obsah Jdi na menu
 


Informace pro rodiče nováčků

16. 10. 2009

1.dívčí oddíl „Šídla“

Most, ul.Eduarda Basse 1142/9 – 434 01

Kdo jsme


§ 
Junák – svaz skautů a skautek ČR je dobrovolné, nezávislé a nepolitické sdružení, ve smyslu zákona 83/90 Sb. sdružující své členy a členky bez rozdílu národnosti, náboženského vyznání, politického přesvědčení, rasy nebo jiných rozdílů.

§ 
Skauting do naší země přivezl z Anglie již v roce 1911 profesor Antonín Svojsík. I přesto,  že třikrát byly myšlenky skautingu umlčeny totalitními režimy, má dnes Junák - svaz skautů a skautek ČR 42 000 členů a je největší výchovnou organizací mladých lidí v České republice. Zároveň je členem mezinárodních skautských organizací.

Družina a oddíl


§ 
Skautské oddíly působí ve více než tisíci městech a vesnicích po celé naší zemi. Sdružují jak chlapce, tak děvčata od šesti let, ve třech věkových kategoriích.

§ 
Podoba jednotlivých oddílů se liší. V některých oddílech se scházejí chlapci a děvčata samostatně, jinde probíhá program a jejich činnost společně.

§
Program v každé skupině je vyladěn tak, aby odpovídal představám, zájmům a potřebám daného věku.


Vedoucí

§ 
Vedení oddílu je svěřeno do rukou dospělým vedoucím. Aby mohli děti vést, musí postupně složit dvě zkoušky, zaměřené nejen na klasické skautské disciplíny, ale především na pedagogiku, psychologii, schopnost organizace a týmové práce, znalost právních předpisů, zdravovědy a zásad bezpečnosti. Nutné je též lékařské doporučení a absolvování zdravotnického kurzu.

Vůdcovská zkouška Junáka je akreditovanou zkouškou MŠMT a držitele opravňuje k vedení dětí a pořádání táborů a vícedenních akcí.


Pestrý program celý rok

… „Bavíme se všichni,“ to je heslo, které mostecké skautské oddíly zcela jistě naplňují. Pro děti je během roku připraveno v oddílech střediska organizováno více jak 480 akcí.


§ 
Každý týden družinové schůzky – to jsou schůzky, na kterých se schází 6-10 dětí. Schůzku vede zkušená rádkyně. Družinové schůzky jsou vždy od 16.00 do 18.00 v úterý (družina Puštíků), středu (družina Sojek) a ve čtvrtek (družina Poštolek).

§ 
Oddílové schůzky – schůzky, kdy se schází celý oddíl (několik družin), děti dostávají potřebné informace o činnosti oddílu, probíhá oddílový program, soutěží se v celoroční hře. V našem oddíle se jedná vždy o první pondělí v měsíci od 16.00 do 18.00.

§ 
Výpravy, výlety - Každý oddíl minimálně jednou měsíčně vyjíždí na výpravu. V zimních měsících využíváme možnosti skautských oddílů a středisek v okolních městech, nejen v našem kraji. V letních měsících vyjíždíme do přírody na stanové výpravy do Českého středohoří, Krušných hor aj. Mimo těchto vícedenních výprav pořádáme jednodenní výlety do blízkého okolí (Ressl, Špičák, Hněvín) nebo trávíme sobotní odpoledne v našich klubovnách. O výpravách budete vždy pravidelně informováni na stránkách oddílu (http://www.mostaci.estranky.cz/) či prostřednictvím dětí na lístečcích.

§ 
Jarní tábory – konají se během jarních prázdnin a každý oddíl vyjíždí na týdenní pobyt, většinou do horských oblastí. Informace o jarním táboře obdržíte nejpozději v listopadu.

§ 
Letní tábory – pořádáme 14 denní tábor. O jeho konání a veškeré podrobné informace obdržíte nejpozději do poloviny května. První informace o termínu konání a předpokládané ceně již během února.

§ 
Akce pro veřejnost - v naší činnosti nechybí zastoupení akcí pro veřejnost (Dětský den, stavění májky na počátku května, Betlémské světlo – 22.-24.12., pouštění draků na podzim - říjen). Veškeré další akce jsou vždy součástí oddílového plánu činnosti a budeme vás informovat.

Přihlášení dítěte


§ 
Oddíl Šídla je určen pro děvčata ve věku 10 až 15 let. Pokud se rozhodnete vaše dítě přihlásit do našeho oddílu, je potřeba abyste vyplnili přihlášku (oba dva exempláře,  po podpisu vůdkyní vám druhý bude vrácen) a přinesli jej či poslali po dceři, a zaplatili registrační poplatek.

Účast na akcích


§ 
Celoroční skautský program je dopředu plánován = nejedná se o jednorázové akce. Většina akcí a aktivit bývá vzájemně provázána a proto je velmi důležité, aby se děti pokud možno zúčastňovali veškerých oddílových akcích. Děti získávají na schůzkách či výpravách herní body, popř.nejrůznější kartičky a odměny do oddílové či celotáborové hry.

§ 
Při neúčasti dítěte na některé akci z důvodu nemoci či jiných závažných důvodů je potřeba, abyste nás informovali. Pokud vaše dcera na schůzku nedorazí a nebude omluvena, budeme vás o této skutečnosti pomocí e-mailu nebo sms informovat. Reagujte, prosím, na tyto upozornění.

§ 
Neúčast dětí by ale neměla být způsobena nejrůznějšími zákazy rodičů za školní prospěch  či za jiné „prohřešky“ (výjimkou jsou samozřejmě onemocnění či vážné důvody). Při velké neúčasti bývají děti v oddíle často pozadu oproti ostatním. Děkujeme za pochopení!!

Kontakt s rodiči

§ Během školního roku budete od nás dostávat prostřednictvím dětí informační lístečky s pokyny k oddílovým či střediskovým akcím.

§ 
Veškeré informace se také budeme snažit vyvěšovat na oddílové stránky http://www.mostaci.estranky.cz/. Pro získání všech informací můžete samozřejmě využít také telefonické či elektronické kontakty na vedoucí nebo se zeptat osobně na našich schůzkách.

§ 
Budeme rádi, pokud s námi budete spolupracovat a pomáhat nám připravovat ještě kvalitnější program získáváním zpětné vazby a připomínek od vás.

Poplatky


§ 
Pro vaše děti se snažíme připravovat program a akce tak, abychom co možná nejméně zatěžkávali váš rodinný rozpočet. Zde přinášíme základní souhrn a výši finančních prostředků, které bude třeba vynaložit pro činnost vašeho dítěte v našem oddíle:

§ 
Registrační poplatek – registrační poplatek je stanovován vedením střediska vždy na dobu jednoho roku. Z tohoto poplatku je hrazena základní činnost naší organizace a také pojištění dětí na všech akcích schválených střediskovou radou (schůzky, výpravy, tábory…). Výše registračního poplatku pro rok 2009 byla stanovena na 500,- s možností platit ve dvou splátkách (300,- do konce března a 200,- do konce října).

§ 
Oddílové poplatky – náš oddíl vybírá vždy před každou větší akcí poplatek stanovený vedením oddílu. Tento poplatek pak slouží k úhradě nákladů spojených s danou akcí (stravování, ubytování, doprava, materiál). Zůstatek pak slouží pro financování chodu oddílu.

§ 
Družinové poplatky- jednotlivé družiny mají své pokladničky, do kterých děvčata přispívají. Jedná se o 5,- na měsíc a peníze slouží k účelům družiny (nákup občerstvení na družinovou oslavu, zaplacení vstupu do muzea/zooparku/planetária atd. při družinových akcích, nákup družinového materiálu).

§ 
Stezky- během roku plní skauti tzv. stezky, které slouží k rozvoji a zlepšení nejrůznějších dovedností, stejně jako pomáhají dětem zamyslet se nad sebou samým a nad okolním světem. Nejdříve se plní tzv. Nováček, který je jakýmsi průvodcem skautským světem  a pomocníkem při zvládnutí základních skautských dovedností. Jeho cena je momentálně 45,-. Poté se začíná s plněním konkrétní stezky, kterou dítě plní celý rok (další skautský rok plní vyšší stupeň stezky, celkem jsou čtyři stezky v závislosti na věku dítěte) a její cena je v současnosti 53,-.

§ 
Mimo výše uvedené poplatky pak s naší činností souvisí nákup vybavení pro děti (odpovídající batoh, ešus, láhev na pití, kroj (viz.níže), karimatka a spacák a další vybavení. O vhodnosti nákupu se můžete poradit vždy s námi.

Kroj


§ 
Každý člen naší organizace má právo nosit skautský kroj odpovídající jeho věku a činnosti v oddíle. Vzhledem k tomu, že se jedná o větší finanční investici (zhruba 550,- Kč) doporučujeme, abyste se s námi před nákupem kroje poradili. Doporučíme vám prodejce  a nebo nákup zprostředkujeme.Obrazek


 

 

 

§ Součástí skautského kroje jsou nejrůznější nášivky a odznaky. S nákupem skautského kroje obdržíte také pokyny s tím „kam co patří“.

Skautský časopis


§ 
Od roku 2010 bude součástí platby za registrační poplatek také možnost zvolit o něco dražší variantu (zhruba o 100,- až 150,-) za kterou bude vaší dítě mít možnost získávat 5 x ročně do schránky skautský časopis. O této novince vás budeme včas informovat.

Pokud jste náš informační dopis dočetli až do tohoto místa, tak vám děkujeme :). Pravděpodobně jste se však dozvěděli vše potřebné pro zahájení činnosti vašeho dítěte v našem oddíle.


Jsme rádi, že jste se tak rozhodli a věříme, že se nám bude dařit připravovat odpovídající program a činnost.


Pokud budete mít jakékoli dotazy na naší činnost či připomínky, obraťte se buď přímo na rádkyni, která je zodpovědná za družinu, do které chodí vaše dítě nebo přímo na vedení oddílu.


S pozdravem


 Jindřich Franta

 zástupce vedoucí oddílu

 mobil: 773 490 935

 email: franta.jindrich@seznam.cz

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář